Child day care centres

Child daycare centres, ook wel CDCC's, zijn een belangrijk onderdeel van MACOBO. Door de slechte gezondheidstoestand in Malawi en de hoge sterfte van jonge volwassenen zijn er veel weeskinderen.
Deze kinderen worden opgevangen door familieleden, maar helaas lukt dat niet altijd doordat het vaak om al zeer grote gezinnen gaat.. Anderzijds zijn er soms geen familieleden meer in leven.
MACOBO heeft inmiddels 15 CDCC's geopend waar dagelijks ruim 450 kinderen naar toe gaan. Deze kinderen worden daar verzorgd en zij krijgen daar ook een maaltijd. Ook wordt er geprobeerd de kinderen vast wat Engels te leren en er wordt gymnastiek gedaan. Deze CDCC's kampen helaas met diverse problemen waaronder het ontbreken van goede onderkomens, een tekort aan keukengerei en potten en pannen om het eten te bereiden, een tekort aan educatie aan de vrijwilligers. Daarnaast is er weinig speelgoed aanwezig en is het dus lastig om de kinderen een bezigheid te geven. Het bestuur van MACOBO is positief over de CDCC's en er is 1 bestuurslid aangesteld dat zich bezig houdt met de CDCC's en de verdere vormgeving daarvan. Ook in Malawi geldt dat de jeugd de toekomst is en heeft. 

Chilema foundation
Wij proberen de CDCC's te ondersteunen door het aanleveren van keukengerei voor het bereiden van de maaltijden. Er is momenteel een tekort aan goede onderkomens voor de kinderen, dus wij willen graag 2 nieuwe CDCC huizen laten bouwen en golfplaat aanleveren voor 2 CDCC's om het dak af te maken. Momenteel zitten de kinderen vaak onder de mangoboom of mag de kerk van het dorp worden gebruikt.
In 2011 kon met behulp van een subsidie van de Pastoor Eusebius Kemp Stichting begonnen worden met de bouw en inrichting van twee nieuwe CDDC's. Er zullen eveneens vrijwilligers worden getraind om leiding te geven aan deze opvangverblijven.
 

Kindertjes van een CDCC onder de mangoboom

Kindertjes van een CDCC onder de mangoboom

Kindertjes van een CDCC worden opgevangen door de

Kindertjes van een CDCC worden opgevangen door de
Logo