HIV en TBC

HIV is de grootste veroorzaker van sterfte onder volwassenen en kent daardoor rampzalige gevolgen. In Malawi is naar schatting 19% van de bevolking besmet met HIV en dit heeft de afgelopen 7 jaar geleid tot een daling van de levensverwachting van 41.7 jaar naar 37 jaar. In Nederland wordt HIV al bijna als chronische ziekte gezien, maar in Malawi zijn er onvoldoende medicijnen en is de gezondheidszorg niet in staat dit probleem voldoende aan te pakken. Daardoor sterven vooralsnog bijna alle mensen met HIV, vaak zelfs binnen enkele jaren na de diagnose.

Uit onderzoek is gebleken dat voorlichting en preventie het belangrijkst zijn om HIV aan te pakken. Bewustwording is extreem belangrijk is om mensen  veiliger gedrag te laten tonen.
Gelukkig is er ook goed nieuws te vermelden, in 2009 hebben er in Malawi voor het eerst sinds de komst van HIV/AIDS minder nieuwe infecties (transmissies) plaatsgevonden en hiermee daalde de prevalentie!!

MACOBO richt zich met name op voorlichting en op het verminderen van het taboe dat nog steeds op AIDS/HIV rust. Een groot aantal vrijwilligers is geschoold in het geven van voorlichting over wat AIDS is, het ontstaan ervan, de gevolgen, de behandeling en hoe men besmetting kan voorkomen. Daarbij richt MACOBO zich vooral op de dorpshoofden, waarbij wordt geprobeerd de ernst van de situatie duidelijk te maken en het taboe te doorbreken. MACOBO organiseert voorlichtingsbijeenkomsten in de verschillende dorpen en ze begeleiden mensen naar ziekenhuis om zich te laten testen.
Ook controleren zij of de mensen die AIDS-remmers gebruiken hun medicatie op de juiste manier innemen. Dit is erg belangrijk voor de werking van de medicijnen.
Bovenstaand initiatief heeft ertoe geleid dat er al duizenden mensen in het district zijn getest en honderden mensen AIDS medicatie krijgen.

 

TBC preventie

TBC preventie
Logo