People living positively with HIV/AIDS (PLPWHA)

Er is in Malawi bijna geen familie meer zonder familielid dat besmet is met HIV/AIDS. Ondanks dat er zoveel AIDS/HIV patienten zijn, blijft er een taboe op deze ziekte rusten. Veel mensen denken dat de ziekte een straf is of dat het met beheksing te maken heeft. Daarnaast is er onder de bevolking nog weinig kennis over de ziekte, waardoor zieke mensen vaak uit families worden verstoten omdat men bang is dat de ziekte zich zomaar verspreidt. Mannen verlaten vaak hun vrouwen wanneer blijkt dat zij AIDS hebben, ongeacht of de man de veroorzaker is of niet. Al deze zaken maken het leven met HIV erg moeilijk, waardoor veel mensen niet alleen lichamelijk maar ook psychisch lijden. PLPWHA heeft als doel mensen met HIV te leren hoe zij hier mee om kunnen gaan en het leven toch weer op te pakken. Zij helpen met het zoeken naar geschikt werk, zodat de mensen zich toch nuttig kunnen maken. Ze organiseren eveneens bijeenkomsten voor lotgenotencontact. Aan het hoofd van dit project staat Miriam, een vrouw die zelf besmet is met HIV, maar die al jarenlang AIDS-medicijnen gebruikt en daarmee in uitstekende conditie is. Zij is een toonbeeld voor alle andere mensen met HIV/AIDS: enthousiast, vrolijk, vol levenslust en zij heeft zich daarbij een weg teruggebaand naar haar familie. Doordat zij zelf HIV-positief is, weet ze waar ze het over heeft en is zij een uitstekende coordinator voor PLPWHA. Wij hebben haar voor het eerst leren kennen in 2006, en gelukkig hebben wij haar weer terug kunnen zien in 2010! Het gaat nog steeds goed met haar en ze blijft vol enthousiasme, alhoewel ze wel steeds vaker vermoeid is. 

Miriam helemaal links: bereiden van voedsel

Miriam aan de rechter kant: bereiden van voedsel v

2010: Miriam is nog steeds even actief voor MACOBO

2010: Miriam is nog steeds even actief voor MACOBO
Logo