Doelen en prestaties

Missie

Het terubrengen van HIV en TBC infecties (overdracht) en de daarbij behorende morbiditeit en mortaliteit onder de bevolking van het Chilema en Zomba district

 

Hoe?

1. Training van vrijwilligers

2. Activeren van de diverse gemeenschappen en dorpen, waarbij ook aangedane patienten worden betrokken

3. Voorlichting

4. Plaatsen van sputum collectie punten voor snelle TBC testen

5. Actief benaderen van HIV positieve patienten om te testen op TBC, verdere verspreiding van HIV voorkomen

 

Doelen

1. Het werven en trainen van voldoende vrijwilligers om TBC controle in het gehele district uit te kunnen voeren en om informatie, ondersteuning en hulp te verstrekken over en bij HIV/TBC

2. Het op regelmatige basis organiseren van bijeenkomsten om de bevolking bewust te maken van het ontstaan, de risico's en het voorkomen van AIDS/HIV en TBC

3. Het helpen/ondersteunen van alle chronisch zieken die onvoldoende steun van familie hebben via het Home Based Care systeem 

4. Alle mensen uit de regio worden getest op HIV en TBC en indien positief ontvangen zij adequate medicatie

 

Tot nu toe bereikt 

MACOBO heeft de afgelopen jaren al heel wat bereikt. Hieronder volgt een overzicht van de voornaamste resultaten die zijn behaald (Jaarverslag MACOBO 2008):

1.  >7600 mensen zijn bereikt met TBC informatie gedurende 7 open dagen die in 2008 zijn gehouden

2. 1200 mensen hebben TBC medicatie ontvangen via MACOBO

3. 100 vrijwilligers uit diverse dorpen zijn getraind om TBC voorlichting te geven en om TBC te herkennen

4. Er is een nieuw systeem geimplementeerd om data over HIV/AIDS en TBC te verzamelen. Dit heeft ook geleid tot een hoge opkomst bij de gratis sputum testen voor TBC. Er zijn inmiddels 27 sputum colloectie punten. 

5. Van de 413 mensen die in 2008 HIV positief werden getest krijgen 345 mensen nu HIV medicatie, waarbij MACOBO controleert op medicatie inname

6. Er zijn in totaal 215 mensen getraind in Home Based Care vaardigheden

7. Donaties hebben geleid tot het verkrijgen van 8 ambulance fietsen

8. Aanleg functionerend computersysteem op hoofdkantoor MACOBO

9. Activeren van mensen met HIV, doorgemaakte TBC, wezen en gehandicapten waarna ze betrokken worden bij de diverse programma's van MACOBO
Hierdoor hebben in 2008 183 HIV-positieve mensen actief deelgenomen aan de lotgenoten bijeenkomsten.

10. Er is een trend zichtbaar waarbij jongeren zich bewuster zijn van de gevaren van HIV/AIDS en TBC. Mogelijk heeft het vertonen van informatievideo's over HIV/AIDS, TBC en veilige seks op scholen dit positieve effect gehad

 11. In totaal zijn er inmiddels 21 fietsen die circuleren onder de vrijwilligers om de mensen in de vele dorpen te bezoeken

12. Distributie van t-shirts voor de vrijwilligers van MACOBO om hiermee de herkenbaarheid van de vrijwilligers in de gemeenschap te vergroten

13. Er zijn diverse income generating projects opgezet waarmee er nu ook eigen inkomsten binnenkomen
 

Plannen voor de toekomst

- Het verzorgen van opfriscursussen voor de vrijwilligers en het trainen van nieuwe vrijwilligers.

- Frequent voorlichtingsdagen organiseren over TBC en HIV

- Verbeteren van de infrastructuur door middel van aanschaf van fietsen en gebruik van computer

Moeder met HIV en 7 kinderen
Jongste twee kinderen van moeder met AIDS, zelf oo
TB preventie 2
Logo