Menu   Home   Nieuws   TestmenuItem

Nieuws

Collecte huwelijk Ernst Steller en Imke Kuipers
Ernst Steller en Imke Kuipers zijn op 18 juni j.l. in het huwelijk getreden. Zij hadden er voor gekozen een collecte te houden aan het einde van het kerkelijk huwelijk en zij kozen de Chilema Foundation als goed doel voor de collecte. De collecte heeft in totaal E690,- opgeleverd! Wij willen Ernst en Imke dan ook heel hartelijk bedanken en wij wensen hun heel veel geluk samen.

Charity golftoernooi ten behoeve van de Chilema foundation
Op 5 juni 2011 heeft het eerste charity golftoernooi van de CHilema Foundation plaatsgevonden. De opbrengsten van dit toernooi bedroegen ruim E4000,-!! Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken!

Container aangekomen in Malawi
In maart 2011 is er weer een container met spullen aangekomen bij de Montfoort garage in Limbe.
Wederom waren een deel van de dozen voor MACOBO. Ditmaal hebben we kleding, speelgoed en verbandmateriaal verstuurd.
Voor het St Luke's konden we dit keer 30 nieuwe stethoscopen en een oogmeter versturen en daarnaast ook veel verbandmateriaal. Tevens hebben we beddengoed en dekens voor de kinderafdeling verstuurd.

Geiten voor MACOBO
In november 2010 zijn er 10 geiten aangeschaft voor MACOBO. Wij willen hiervoor ook Lenneke Jobse bedanken, zij heeft samen met Henry Chikakuda 9 geiten en 1 bok gekocht. En tevens natuurlijk de donateurs! Er isinmiddels een mooi hok gebouwd voor deze geiten zodat ze 's nachts veilig binnen kunnen staan, zonder gevaar voor hyena's. Ook hebben alle geiten inmiddels de benodigde vaccinaties gehad.
Het doel van de geiten is om inkomen voor MACOBO te genereren door middel van melk- en vleesverkoop. Om het duurzaam project te laten worden, moeten de eerste 10 nieuwgeboren geiten aan een volgend dorp worden gegeven, daarna mogen de geiten gebruikt worden voor de vleesverkoop, mits er maar voldoende geiten overblijven (>10) voor de verdere fok.
Inmiddels is de eerste baby geit geboren, dus dat is een positieve start van dit project! 
(zie ook afbeeldingen)

Nijmeegs vierdaagse: resultaat!
De 94e vierdaagse van Nijmegen heeft weer plaatsgevonden! Charlotte van Kessel heeft de vierdaagse uitgelopen en daarmee E1000,- voor de Chilema Foundation opgehaald!
Shanna Berendsen heeft de tocht helaas niet uit kunnen lopen wegens fikse blaren aan beide voeten.
Wij willen iedereen bedanken voor de morele steun en de financiele bijdrage aan de Chilema foundation!

Nijmeegse vierdaagse
Van 20 tot 23 juli zal dit jaar opnieuw de Nijmeegse vierdaagse plaatsvinden. De Chilema foundation heeft dit evenement aangegrepen om de stichting te promoten en donaties te verkrijgen. Charlotte van Kessel en Shanna Berendsen zullen de vierdaagse gaan lopen. Zij zullen meedoen aan de 40km.
Op de website zal bijgehouden worden hoe het ze vergaat!

Koninginnedag 2010
Er is op Koniginnedag dit jaar E200,- opgehaald voor de Chilema Foundation door middel van verkoop op de vrijmarkt.

Bezoek aan St Luke's en MACOBO
Charlotte van Kessel is de eerste week van April weer op bezoek geweest in Malawi en heeft daar het St Luke's Hospital en MACOBO bezocht.
Het was een zeer positief bezoek, waarbij MACOBO inmiddels diverse income generating projects gestart en het St Luke's Hospital erg blij was met enkele enthousiaste nieuwe aanwinsten in de medische staf. Tijdens het bezoek is er veel gesproken over de invloed en de mogelijkheden van de Chilema Foundation, zodat er nu weer nieuwe plannen ontwikkeld kunnen worden.

Container aangekomen in Malawi
Inmiddels (februari) is de container aangekomen in Malawi die in december 2009 was verzonden. Alle spullen zijn goed aangekomen en inmiddels al uitgedeeld. Navraag bij MACOBO en St Luke's liet zien dat wederom alle spullen goed van pas kwamen.

Al het gestolen geld opgevangen door donateurs!
Grote inzet van Dr. Woodd heeft geleid tot volledig herstel van het gestolen geld door vele donateurs. De Chilema Foundation heeft ook E500,- bijgedragen.
Daarnaast zijn er door St Luke's Hospital maatregelen genomen om herhaling van een dergelijk voorval te voorkomen. Zo rijdt er nu een politie-auto mee, proberen ze te variëren met de dag en het tijdstip waarop het geld opgehaald wordt bij de bank.

Ambulance St Luke's Hospital overvallen!
Rond de kerstperiode is een anbulance van het St Luke's Hospital overvallen door 5 gewapende overvallers. Deze ambulance had even daarvoor de maandsalarissen van het hele personeel opgehaald bij de bank. Alle maandsalarissen zijn dus verloren gegaan, dit is in totaal een bedrag van E15.000,-. Hier bestaan geen verzekeringen voor in Malawi, dus het ziekenhuis en de senior office Dr. Woodd zijn hard op zoek naar steun. Mocht u iets bij willen dragen dan kan dit ook via de Chilema foundation.

Stichting the Chilema foundation
Op 22 december 2009 is de notariele akte getekend waardoor de Chilema foundation nu officieel gerigstreerd staat als stichting in Nederland. Momenteel liggen de stukken bij de Kamer van Koophandel, zodat registratie plaats kan vinden. Uiteraard zijn wij enorm verheugd hierdoor en zijn we begonnen met de het voorbereiden van 2010, zodat we er een succesvol jaar van kunnen maken.

Logo