Home Based Care

Home Based Care: water halen

Home Based Care: water halen

Home Based Care: dakbedekking aanleggen

Home Based Care: dakbedekking aanleggen

Home Based Care (HBC) is een onderdeel van MACOBO waar veel tijd aan wordt besteed. HBC kan gezien worden als het equivalent van de Nederlandse thuiszorg, alleen draait het in Malawi volledig op vrijwilligers. De vrijwilligers zijn allen dorpsbewoners, zowel mannen als vrouwen. Dit zijn dus ook vaak arme mensen met een eigen gezin met een eigen stuk land dat onderhouden moet worden. Toch maken deze mensen tijd om hun dorpsbewoners die hulp nodig hebben zo goed mogelijk te ondersteunen. De meeste vrijwilligers gaan gemiddeld twee keer per week op huisbezoek, sommigen vaker.

De werkzaamheden die zij verrichten zijn gevarieerd en komen eigenlijk overeen met de werkzaamheden die in Nederland door de thuiszorg verricht worden:
- huis schoonmaken
- water halen (de waterput is soms een eind van het huis vandaan)
- erf aanvegen
kleren wassen
de 'patient' wassen
eten klaarmaken
- bouwen en onderhouden van huizen (rieten hutten): de vloer van het huis ‘soilen’ (de vloer van Malawiaanse hutten wordt 1x per maand met een soort modder bedekt die daarna moet drogen), 
dak bedekken met riet en plastic
- helpen met en controle op de inname van medicijnen
helpen met wondverzorging
- sociaal contact voor alleenstaanden, ouderen, eenzamen

Dit overzicht geeft een goed beeld van de variatie en intensiteit van het vrijwilligerswerk. De vrijwilligers gaan vaak met 2 of meer tegelijk naar een patient zodat op een middag veel gedaan kan worden. 

De opzet en uitvoering van de HBC is zeer goed, maar er zijn toch nog veel problemen. Er is een gebrek aan spullen zoals zeep, voedsel, dekens, kleding en dakbedekking. Daarnaast zijn de afstanden die de vrijwilligers af moeten leggen om de mensen thuiszorg te geven soms erg groot, wat de werkzaamheden zeer tijdrovend maakt.

Chilema Foundation
Het verzenden van containers met kleding, dekens, potten en pannen door de Chilema Foundation heeft er inmiddels toe geleid dat een groot aantal mensen van kleding en dekens is voorzien. Ook zijn er inmiddels meer dan 20 fietsen in omloop wat het bezoeken mensen makkelijker en sneller maakt. 

Deken van de Chilema Foundation

Deken van de Chilema Foundation

Vrouw met kleding van de Chilema Foundation

Vrouw met kleding van de Chilema Foundation
Logo